Mọi thông tin về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

Tel: 04.62688803  *  Fax: 04.62688804

Hot line: 0962 08 3232

Email: chamucngonnhat@gmail.com

https://www.facebook.com/chamuchalonggiatay

Website: https://chamuc.org

Tại Hạ Long: Ki ốt số 46 – 47 , chợ Hạ Long 1, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Tại Hà Nội: Số 1, Đường Trung Yên 10B, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội