Tagged:  giòn sần sật

Home » Posts tagged "giòn sần sật"

Chả mực có màu vàng ruộm, thơm nức, vị bùi, giòn sần sật.

In Hình ảnh