Tagged:  chả mực vị bùi

Home » Posts tagged "chả mực vị bùi"

Chả mực có màu vàng ruộm, thơm nức, vị bùi, giòn sần sật.

In Hình ảnh